bip.gov.pl
A A A K
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku
To jest wersja archiwalna z dnia 15.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Dokumenty do pobrania

Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.)
Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Załączniki:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne


Fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Załączniki:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Załączniki:


Inne formularze

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Wniosek o wydanie karty parkingowejOpublikował: Marcin Dzierzkowski
Publikacja dnia: 15.01.2016
Podpisał: Anna Babiarz
Dokument z dnia: 07.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 494