Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie finansowe w kwocie 117 300 zł w ramach realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych oraz pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Usługa asystenta osobistego może być realizowana przez 7 dni w tygodniu.

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

Karta Zgłoszenia do Programu AOON 2024

Karta zakresu czynności Program AOON 2024

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.