Informacja o Pomocy Żywnościowej z Programu PEAD

INFORMACJA O POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ Z PROGRAMU PEAD

UWAGA !!!

Informujemy, że od miesiąca marca 2017 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku rozpoczął współpracę  z  Bankiem Żywności w Lublinie w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (PEAD).

W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby zainteresowane otrzymywaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programu prosimy o zgłaszanie się w dniach  07.04 – 13.04 2017 r. w siedzibie Ośrodka w celu wypełnienia obowiązującego wniosku.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i  1.028 zł na 1 osobę w rodzinie).

Osoby i rodziny, które nie figurują w ewidencji OPS Zakrzówek, proszone są o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody swojej rodziny (nakaz podatkowy, decyzje ZUS, KRUS o wysokości emerytury  lub  zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc).

 Wszystkie informacje dotyczące programu, można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka  oraz pod numerem telefonu  81 8215065.

Informacje dotyczące realizacji pomocy w ramach Programu  (min. o terminach i miejscu wydawania żywności) będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Więcej o programie można dowiedzieć się na stronach: http://www.mpips.gov.pl w zakładce „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.