Gdzie złożyć wniosek

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W Zakrzówku wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24.