Program Pomocy Dzieciom

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Program Pomocy Dzieciom została wyłączona

Zaproszenie na warsztaty kulinarno-ekonomiczne

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Zakrzówku  zaprasza  beneficjentów  korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020  na  działania towarzyszące, w ramach których odbędą się warsztaty kulinarno-ekonomiczne.

Warsztaty kulinarne odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24B w dniu 8 marca 2019 roku od godziny 10.00.

Celem prowadzonych warsztatów kulinarnych i ekonomicznych jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw i wykorzystania produktów spożywczych,
 • nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia   gospodarstwa   domowego   z  uwzględnieniem  wszystkich  finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym produktów żywnościowych,
 • zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

 • efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej,
 • przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem ww. produktów,
 • prawidłowego gospodarowania budżetem domowym.
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na warsztaty kulinarno-ekonomiczne została wyłączona

Życzenia

Życzenia

Opublikowano Aktualności | Otagowano | Możliwość komentowania Życzenia została wyłączona

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZÓWKU

Zbliżający  się  okres  zimowy  to  bardzo  trudny  czas  dla  osób  w  podeszłym  wieku, niepełnosprawnych, samotnych  a  w  szczególności  bezdomnych.  Złe  warunki  atmosferyczne,  znaczne  spadki  temperatur,  opady  i  wiatr  mogą  stanowić  zagrożenie  nie  tylko  dla  zdrowia,  ale  i  życia  tych  osób.

Wieloletnie  doświadczenia pokazują, że  w  sposób  szczególny  na  zamarznięcie  narażone  są  osoby  będące  pod  wpływem  alkoholu.

Z  tego  względu  zwracamy  się  z  apelem  do  mieszkańców   Gminy  Zakrzówek  o informowaniu  odpowiednich  służb:  tj. policji, pomocy społecznej,  służby zdrowia  o zagrożeniach  ale  także  do  pomocy międzysąsiedzkiej,  szczególnie  w  miejscowościach  do  których  istnieje  ograniczony  dostęp  komunikacji  publicznej.

Nawet  najlepsze  przygotowanie  nie  zastąpi  bowiem  zwykłej  ludzkiej  czujności  i wrażliwości.

Zrozumienie  tego  problemu  jest  przejawem  troski  o  wszystkich  mieszkańców  naszej  gminy  oraz  wrażliwości  na  sprawy  osób  najbiedniejszych,  niejednokrotnie  zepchniętych  na  margines  życia  społecznego.

Jestem  przekonana,  że  wspólnie  podjęte  działania  pozwolą  nam  uniknąć  tragicznych  w  skutkach  następstw  zimy.

Z  wyrazami  szacunku
Kierownik Ośrodka  Pomocy  Społecznej
Angelika Marcinkowska

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | Możliwość komentowania Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku została wyłączona

Osoba zaginiona: Kamila Siedlecka

Osoba zaginiona: Kamila Siedlecka

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | Możliwość komentowania Osoba zaginiona: Kamila Siedlecka została wyłączona

Pierwsza transza pomocy żywnościowej

INFORMACJA

 Pierwsza transza pomocy żywnościowej rozdawana
będzie w dniu 27. 11. 2018 r. od godziny 12:00
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku.

PO PŻ 2018

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Pierwsza transza pomocy żywnościowej została wyłączona

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,6 kg,
   2. fasola biała 3,6 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 3 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

PO PŻ 2018

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | Możliwość komentowania PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 została wyłączona

Ogłoszenie

W dniu 31 października 2018 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zakrzówku
będzie czynny do godziny 13:30.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Ogłoszenie została wyłączona

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Przypominamy, że nabór do
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
trwa do 31 października 2018 r.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa została wyłączona

Informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START” (300+)

 

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku
dotycząca świadczenia
„DOBRY START” (300+)

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –  można składać już od 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | Możliwość komentowania Informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START” (300+) została wyłączona