Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Szczegółowe informacje dotyczące działania znajdują się na stronie https://wspierajseniora.pl/

Jakie są główne złożenia programu
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Kto jest bezpośrednim realizatorem programu?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych)

W jaki sposób finansowany jest program?
Gminy będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na realizację dofinansowania przeznaczono kwotę 100 mln zł.

Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Jak wygląda mechanizm udzielania pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

Kto może skorzystać z programu?
Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawana na drodze administracyjnej.

Na jaka pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?
W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?
Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek.

Czy usługa pomocy osobom starszym jest świadczona jednorazowo czy może być realizowana wielokrotnie?
W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).
Czy w przypadku zgłoszenia się Seniora bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, będzie mogła zostać przyznana usługa w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu.
W jaki sposób pomoc jest dostarczana do domów osób starszych w gminie?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych. Dostarczanie niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
Ile osób w Polsce może otrzymać wsparcie w ramach programu?
Docelowo objętych wsparciem może być około 4,5 mln Seniorów powyżej 70 roku życia.

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu, ośrodek pomocy społecznej, odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów została wyłączona

ZMIANA TERMINU DYŻURU W PUNCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM W ZAKRZÓWKU

Informujemy, że w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym przy ul. Wójtowicza 39, 23-213 Zakrzówek został zmieniony dyżur na pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca na godz. 16.00-19.00. Dyżur pełni Pani Małgorzata Borzechowska specjalista psychoterapii uzależnień, która udziela również porad w innych sprawach problemów psychologicznych.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania ZMIANA TERMINU DYŻURU W PUNCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM W ZAKRZÓWKU została wyłączona

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Z doświadczeniem wzmożonego napięcia emocjonalnego bardzo trudno jest sobie  poradzić. Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości – to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków.

Fundacja proponuje udział w grupie wsparcia w czasie, gdy izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani są niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, to także praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – uważa Magda Matuszewska, koordynator akcji Fundacji ADRA Polska.

Do tej pory chętnych do prowadzenia grup zgłosiło się sporo. To psychologowie, trenerzy, doradcy zawodowi i terapeuci. Grupy wsparcia działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem może zostać objętych aż 144 osoby. Już teraz przewidujemy, że liczba beneficjentów (osób, którym udzielane będzie wsparcie) może być bardzo duża. Dlatego też nabór do grup wsparcia pozostanie stale otwarty.

Mentor –  przygotowuje moderatorów do odpowiedniego prowadzenia grup, udziela wsparcia w trakcie trwania projektu.

Moderator – dba o wsparcie dla grup zgodnie z ich założeniami i w oparciu o wskazówki udzielane przez mentora.

Beneficjent / osoba szukająca wsparcia – może się zgłosić już dziś. Wystarczy wypełnić formularz, który ułatwi moderatorom utworzenie odpowiednich grup tematycznych.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

– wejść na stronę www.adra.pl/kryzys

– wypełnić krótki formularz

– poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Osoba do kontaktu:

Magda Matuszewska
+ 48  691 394 950
mmatuszewska@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia” została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakrzówek,

w czasie tak trudnym dla Nas wszystkich podczas trwającej epidemii oraz wielu ograniczeń, które zostały na Nas nałożone, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku, Gminny Dom Kultury w Zakrzówku i Urząd Gminy w Zakrzówku nie ustają w swoich działaniach niosąc codzienną pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej „Małej Ojczyzny”.

W dniu 6 kwietnia 2020 r. przy udziale 22 Batalionu Lekkiej Piechoty Dęblin przygotowano 552 paczki z produktami żywnościowymi, które dostarczył Bank Żywności z Lublina w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Podprogramu 2019.  Program przewiduje wydanie łącznie 20 produktów żywnościowych. Obecnie do mieszkańców gminy trafiło ponad 7,5 tony żywności. W jej skład weszły takie produkty jak: fasola biała, kasza gryczana, herbatniki maślane, makaron jajeczny, buraczki wiórki, powidła śliwkowe i pasztet wieprzowy.

W dniu dzisiejszym, tj. 7 kwietnia 2020 r. żołnierze wraz z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku rozwożą przygotowane paczki żywnościowe bezpośrednio do domów mieszkańców gminy Zakrzówek.

Za ofiarną pomoc i wsparcie pragnę serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom 22 Batalionu Lekkiej Piechoty Dęblin, pracownikom i dyrekcji Gminnego Domu Kultury oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku.

Wasza pomoc jest dla Naszych mieszkańców ogromnym wsparciem.

Serdecznie dziękuję

Angelika Marcinkowska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakrzówek, została wyłączona

Ulotka COVID-19

Materiał opracowany przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia – COVID_ulotka

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Ulotka COVID-19 została wyłączona

Pomoc dla potrzebujących

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Poniżej numery telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku pod którymi można zyskać informację i pomoc:

tel.: (81) 821-50-40 – Kierownik OPS od 7:30 do 15:30
tel.: (81) 821-50-72 – Dział świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny od 7:30 do 15:30
tel.: (81) 821-50-65 – Dział pomocy społecznej od 7:30 do 15:30
tel.: (81) 825-16-45 – Dział świadczeń wychowawczych (500+) od 7:30 do 15:30
fax.: (81) 821-50-72 od 7:30 do 15:30
tel.: 607 262 106 od 7:30 do 19:00

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc dla potrzebujących została wyłączona

UWAGA KOMUNIKAT!!!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy Zakrzówek o zachowanie spokoju.

W przypadku osób, u których występuje podejrzenie, ale nie ma jeszcze objawów, należy pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi. Gdy pojawią się objawy mogące świadczyć
o zakażeniu:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

81 884 36 73, tel. alarmowy 507 188 942

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział

tel. 81 534 94 18

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania UWAGA KOMUNIKAT!!! została wyłączona

Projekt „Aktywni na rynku pracy”

Fundacja „LIDERZY SUKCESU” wraz z Partnerami zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” realizowanym w okresie 01.01.2020r. – 29.02.2021r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn).

Formalne kryteria rekrutacyjne:

 • Posiadanie statusu osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) bądź zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby bezrobotnej/pozostającej bez zatrudnienia/biernej zawodowo,
 • Zamieszkanie na terenie jednej z gmin: Urzędów, Zakrzówek lub Gościeradów,
 • Korzystanie z Programu Pomoc Żywnościowa,
 • Zagrożenie wielokrotnym wykluczeniem – osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym od lekarza orzecznika bądź osoby z niepełnosprawnością,
 • Płeć – Kobiety będą stanowiły 55% grupy docelowej.

Podstawowe dokumenty składane przez uczestnika:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Niezbędne oświadczenia
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o niepełnosprawności
 • Zaświadczenia z OPS
 • Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy.

Rodzaje udzielonego wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne i coaching oraz warsztaty psychologiczne, gospodarowanie budżetem domowym i grupowe doradztwo zawodowe:
  • „Wizażysta”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Kucharz”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Logistyk/Spedytor”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Florysta”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Opiekun/ka osób starszych”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Opiekun/ka dziecięca”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
 • Pośrednictwo pracy 4h/osobę.

Uczestnikom projektu oferujemy staże zawodowe płatne 1.800,00zł brutto m-c przez 6 m-cy z możliwością zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Projekt „Aktywni na rynku pracy” została wyłączona

Pierwsza transza pomocy żywnościowej 2020

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pierwsza transza pomocy żywnościowej 2020 została wyłączona

Komunikat

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona