Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Z doświadczeniem wzmożonego napięcia emocjonalnego bardzo trudno jest sobie  poradzić. Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości – to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków.

Fundacja proponuje udział w grupie wsparcia w czasie, gdy izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani są niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, to także praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – uważa Magda Matuszewska, koordynator akcji Fundacji ADRA Polska.

Do tej pory chętnych do prowadzenia grup zgłosiło się sporo. To psychologowie, trenerzy, doradcy zawodowi i terapeuci. Grupy wsparcia działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem może zostać objętych aż 144 osoby. Już teraz przewidujemy, że liczba beneficjentów (osób, którym udzielane będzie wsparcie) może być bardzo duża. Dlatego też nabór do grup wsparcia pozostanie stale otwarty.

Mentor –  przygotowuje moderatorów do odpowiedniego prowadzenia grup, udziela wsparcia w trakcie trwania projektu.

Moderator – dba o wsparcie dla grup zgodnie z ich założeniami i w oparciu o wskazówki udzielane przez mentora.

Beneficjent / osoba szukająca wsparcia – może się zgłosić już dziś. Wystarczy wypełnić formularz, który ułatwi moderatorom utworzenie odpowiednich grup tematycznych.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

– wejść na stronę www.adra.pl/kryzys

– wypełnić krótki formularz

– poczekać na kontakt ze strony Fundacji.

Osoba do kontaktu:

Magda Matuszewska
+ 48  691 394 950
mmatuszewska@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia” została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakrzówek,

w czasie tak trudnym dla Nas wszystkich podczas trwającej epidemii oraz wielu ograniczeń, które zostały na Nas nałożone, Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku, Gminny Dom Kultury w Zakrzówku i Urząd Gminy w Zakrzówku nie ustają w swoich działaniach niosąc codzienną pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej „Małej Ojczyzny”.

W dniu 6 kwietnia 2020 r. przy udziale 22 Batalionu Lekkiej Piechoty Dęblin przygotowano 552 paczki z produktami żywnościowymi, które dostarczył Bank Żywności z Lublina w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Podprogramu 2019.  Program przewiduje wydanie łącznie 20 produktów żywnościowych. Obecnie do mieszkańców gminy trafiło ponad 7,5 tony żywności. W jej skład weszły takie produkty jak: fasola biała, kasza gryczana, herbatniki maślane, makaron jajeczny, buraczki wiórki, powidła śliwkowe i pasztet wieprzowy.

W dniu dzisiejszym, tj. 7 kwietnia 2020 r. żołnierze wraz z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku rozwożą przygotowane paczki żywnościowe bezpośrednio do domów mieszkańców gminy Zakrzówek.

Za ofiarną pomoc i wsparcie pragnę serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom 22 Batalionu Lekkiej Piechoty Dęblin, pracownikom i dyrekcji Gminnego Domu Kultury oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku.

Wasza pomoc jest dla Naszych mieszkańców ogromnym wsparciem.

Serdecznie dziękuję

Angelika Marcinkowska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Szanowni Mieszkańcy Gminy Zakrzówek, została wyłączona

Ulotka COVID-19

Materiał opracowany przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia – COVID_ulotka

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Ulotka COVID-19 została wyłączona

Pomoc dla potrzebujących

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

Poniżej numery telefonów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku pod którymi można zyskać informację i pomoc:

tel.: (81) 821-50-40 – Kierownik OPS od 7:30 do 15:30
tel.: (81) 821-50-72 – Dział świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny od 7:30 do 15:30
tel.: (81) 821-50-65 – Dział pomocy społecznej od 7:30 do 15:30
tel.: (81) 825-16-45 – Dział świadczeń wychowawczych (500+) od 7:30 do 15:30
fax.: (81) 821-50-72 od 7:30 do 15:30
tel.: 607 262 106 od 7:30 do 19:00

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc dla potrzebujących została wyłączona

UWAGA KOMUNIKAT!!!

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy Zakrzówek o zachowanie spokoju.

W przypadku osób, u których występuje podejrzenie, ale nie ma jeszcze objawów, należy pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi. Gdy pojawią się objawy mogące świadczyć
o zakażeniu:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

81 884 36 73, tel. alarmowy 507 188 942

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział

tel. 81 534 94 18

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania UWAGA KOMUNIKAT!!! została wyłączona

Projekt „Aktywni na rynku pracy”

Fundacja „LIDERZY SUKCESU” wraz z Partnerami zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” realizowanym w okresie 01.01.2020r. – 29.02.2021r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn).

Formalne kryteria rekrutacyjne:

 • Posiadanie statusu osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) bądź zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby bezrobotnej/pozostającej bez zatrudnienia/biernej zawodowo,
 • Zamieszkanie na terenie jednej z gmin: Urzędów, Zakrzówek lub Gościeradów,
 • Korzystanie z Programu Pomoc Żywnościowa,
 • Zagrożenie wielokrotnym wykluczeniem – osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym od lekarza orzecznika bądź osoby z niepełnosprawnością,
 • Płeć – Kobiety będą stanowiły 55% grupy docelowej.

Podstawowe dokumenty składane przez uczestnika:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Niezbędne oświadczenia
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o niepełnosprawności
 • Zaświadczenia z OPS
 • Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy.

Rodzaje udzielonego wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne i coaching oraz warsztaty psychologiczne, gospodarowanie budżetem domowym i grupowe doradztwo zawodowe:
  • „Wizażysta”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Kucharz”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Logistyk/Spedytor”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Florysta”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Opiekun/ka osób starszych”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Opiekun/ka dziecięca”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
 • Pośrednictwo pracy 4h/osobę.

Uczestnikom projektu oferujemy staże zawodowe płatne 1.800,00zł brutto m-c przez 6 m-cy z możliwością zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Projekt „Aktywni na rynku pracy” została wyłączona

Pierwsza transza pomocy żywnościowej 2020

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pierwsza transza pomocy żywnościowej 2020 została wyłączona

Komunikat

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Komunikat została wyłączona

Nabór kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku prowadzi nabór kandydatów do bazy kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata.

Dodatkowych informacji udzielają:

Elżbieta Sumera – Stanowisko ds. Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Angelika Marcinkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku

tel. 81 821-50-65

e-mail: esumera@ops.zakrzowek.pl

e-mail: zakrzowek@ops.pl

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane proszone są o składanie:

 • CV,
 • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku z RODO.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzówku w formie papierowej na adres:

 1. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

Wzór oświadczenia:

wzór_oświadczenia

Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności, tak by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie).

Zadaniem opiekuna jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby jego podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi (np. fryzjerskie), rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym razie jest wyłącznie doradcą.

Wynagrodzenie

Sąd opiekuńczy przyznaje, na żądanie opiekuna lub kuratora, stosowne wynagrodzenie. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Kto może zostać opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nabór kandydatów na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. została wyłączona

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuje, że wnioski na pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa edycja 2019-2020 będą przyjmowane w okresie od sierpnia do września 2019.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona