Informacja o realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie finansowe w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2023 w zakresie modułu 1 i 2  na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Przeznaczenie środków:

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Realizator zadania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 82 500,00 zł, w tym:

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 66 000,00 zł (80,00%)
  • środki własne gminy: 16 500,00 zł (20,00%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2023 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.