Powiat Kraśnicki zaprasza do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Powiat Kraśnicki zaprasza do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawne

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma
  w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism
  w postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu: prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście w punktach pomocy prawnej.
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń, nie prowadzi się zapisów.
 • Nieodpłatna pomoc prawna jest dokumentowana przez osobę udzielającą porad prawnych poprzez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

 Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 

Osoby uprawnione

 

Sposób wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

1)   młodzież do 26. roku życia NALEŻY OKAZAĆ SIĘ DOKUMENTEM STWIERDZAJĄCYM TOŻSAMOŚĆ

 

2)    osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie NPP zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ORYGINAŁ LUB ODPIS DECYZJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ LUB ZAŚWIADCZENIA O UDZIELENIU ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

3)    osoby, które ukończyły 65 lat NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

 

4)    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny NALEŻY OKAZAĆ WAŻNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

 

5)    kombatanci NALEŻY OKAZAĆ ZAŚWIADCZENIE
(o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego) 
6)    weterani NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WAŻNĄ LEGITYMACJĘ WETERANA ALBO LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

 

7)    osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA,
ŻE ZACHODZI JEDNA Z TYCH OKOLICZNOŚCI
L.p. Nazwa instytucji Adres Godziny pracy punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej
1. Starostwo Powiatowe
w Kraśniku

 

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik

Pokój  Nr 6 (parter)

 

Punkt jest czynny od

poniedziałku – piątku

w godz: 7.30 – 15.30

Punkt czynny od poniedziałku do piątku:

7.30-11.30  – PORAD UDZIELAJĄ ADWOKACI  (obsługa organizacji  pozarządowej (w tym osób o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Punkt prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku,
ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik

 

11.30-15.30  – PORAD UDZIELAJĄ RADCOWIE PRAWNI

Punkt prowadzony przez Powiat Kraśnicki al. Niepodległości 20,
23-204 Kraśnik

2. Budynek

Urzędu Gminy

w Kraśniku

ul. Kościuszki  24

23-200 Kraśnik

Pokój nr 9 (parter)

 

Punkt jest czynny od

poniedziałku – piątku

w godz: 7.30 – 15.30

Punkt czynny od poniedziałku do piątku:

7.30-11.30 – PORAD UDZIELAJĄ ADWOKACIobsługa organizacji  pozarządowej (w tym osób o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Centrum Wolontariatu w Kraśniku, ul. Klasztorna 3,
23-200 Kraśnik

 

11.30-15.30 – PORAD UDZIELAJĄ                ADWOKACI

Punkt prowadzony przez Powiat Kraśnicki al. Niepodległości 20,
23-204 Kraśnik

Harmonogram Pracy Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2016r.

L.p. Nazwa instytucji Adres Godziny pracy punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej
1. Starostwo Powiatowe
w Kraśniku

 

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik

Pokój  Nr 6 (parter)

 

Punkt jest czynny od

poniedziałku – piątku

w godz: 7.30 – 15.30

Punkt czynny od poniedziałku do piątku:

7.30-11.30  – PORAD UDZIELAJĄ ADWOKACI  (obsługa organizacji  pozarządowej (w tym osób o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Punkt prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku,
ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik

 

11.30-15.30  – PORAD UDZIELAJĄ RADCOWIE PRAWNI

Punkt prowadzony przez Powiat Kraśnicki al. Niepodległości 20,
23-204 Kraśnik

2. Budynek

Urzędu Gminy

w Kraśniku

ul. Kościuszki  24

23-200 Kraśnik

Pokój nr 9 (parter)

 

Punkt jest czynny od

poniedziałku – piątku

w godz: 7.30 – 15.30

Punkt czynny od poniedziałku do piątku:

7.30-11.30 – PORAD UDZIELAJĄ ADWOKACIobsługa organizacji  pozarządowej (w tym osób o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Centrum Wolontariatu w Kraśniku, ul. Klasztorna 3,
23-200 Kraśnik

 

11.30-15.30 – PORAD UDZIELAJĄ                ADWOKACI

Punkt prowadzony przez Powiat Kraśnicki al. Niepodległości 20,
23-204 Kraśnik

Harmonogram w trakcie trwania roku może podlegać zmianom wynikającym z potrzeb interesantów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.