PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – PODPROGRAM 2021 PLUS

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Dzięki realizacji programu z pomocy żywnościowej POPŻ w Gminie Zakrzówek  skorzystało 456 osób, z czego 217 stanowiły kobiety i 239 mężczyźni.  Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania celem wypełnienia skierowania i oświadczenia. Aby prawidłowo przeliczyć dochód rodziny/osoby należy przedstawić do wglądu pracownikowi socjalnemu następujące dokumenty:

– odcinek z renty/emerytury,

– zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie skierowania,

– dochód z gospodarstwa rolnego (ilość posiadanych ha przeliczeniowych),

– oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,

– inne dochody.

 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Zakrzówek przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z PCK Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

W działaniach towarzyszących uczestniczą podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021 PLUS

Podprogram 2021 PLUS jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

 

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 PLUS obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
 • powidła śliwkowe 0,3 kg,
 1. Artykuły skrobiowe:
 • makaron jajeczny 2 kg,
 1. Artykuły mleczne:
 • mleko UHT 2 l,
 1. Artykuły mięsne:
 • szynka wieprzowa 0,9 kg,
 1. Cukier:
 • cukier biały 2 kg,
 1. Tłuszcze:
 • olej rzepakowy 2 l,

Podczas wydawania żywności w dniu 03.08.2023 r. wydane zostało:

 1. Powidła – 136,80 kg
 2. Makaron – 912,00 kg
 3. Mleko – 212,00 kg
 4. Szynka – 410,40 kg
 5. Cukier – 912,00 kg
 6. Olej – 912,00 kg

Łącznie: 3.495,20 kg

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.