Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej

Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej

Mieszkańcy Gminy Zakrzówek!

Gmina Zakrzówek przystąpiła do sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej. Zawiadamiam  o rozpoczęciu przyjmowania wniosków na zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł/t  (koszt transportu płatny dodatkowo).

Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania upływa 30 listopada 2022 roku.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych ( tj. 1,5 t do końca 2022 i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.).

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod        nr tel.: (81) 82-15-072 oraz (81) 82-15-065.

Wzór wniosku w załączniku:

Wniosek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.