Zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku

Już w drugim tygodniu sierpnia rozpoczynamy zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku.
Zajęcia będą odbywały się w piątki w godz. 13:00-16:00. W trakcie spotkań w Sali Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek będziemy rozwijać zainteresowania i umiejętności dzieci poprzez grupowe zajęcia plastyczne, techniczne i sportowe. 
W ramach wspólnych zajęć odbywać się będą również różnego rodzaju warsztaty psychoedukacyjne. Dzieci objęte wsparciem Programu Umacniania Rodziny będą mogły również korzystać z posiłku, jak również brać udział w wycieczkach i wyjazdach o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym.
Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” to działania o charakterze profilaktycznym, które skierowane są do rodzin, które doświadczają różnego rodzaju trudności życiowych tj. problemy natury zdrowotnej, ekonomicznej czy kryzysy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach Programu oferujemy zajęcia świetlicowe, wsparcie psychologiczne, pomoc edukacyjną, wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo prawne, udział w wyjazdach i wycieczkach rodzinnych, jak również pomoc rzeczową.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.