Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku
ul. Żeromskiego 24
23 – 213 Zakrzówek

tel.: (81) 821-50-65 – Sekretariat

tel.: (81) 821-50-40 – Kierownik OPS p. Monika Kołtun
tel.: (81) 821-50-72 – p. Agata Nieściór (świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny)
tel.: (81) 58-55-086 – p. Joanna Kuźnicka (fundusz alimentacyjny, stypendia)
tel.: (81) 58-55-087 – Pomoc społeczna p. Justyna Błaszczyk (Sulów, Studzianki, Studzianki – Kolonia, Józefin, Świerczyna, Zakrzówek)
tel.: (81) 58-55-088 – Pomoc społeczna p. Maria Chodorek (Bystrzyca, Rudnik, Majorat, Zakrzówek Nowy, Lipno, Zakrzówek)
tel.: (81) 58-55-089 – Zespół Interdyscyplinarny, Pomoc społeczna p. Katarzyna Zawadzka (Majdan-Grabina, Zakrzówek Wieś, Góry, Rudki, Zakrzówek)
e-mail: zakrzowek@ops.pl
www.ops.zakrzowek.pl

Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.