Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2024

CEL PROGRAMU

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem Moduł I wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich. Planowane jest uruchomienie w gminie 5 środowisk pomocy sąsiedzkiej przy wnioskowanej kwocie dotacji z budżetu państwa na ten cel 50 400,00 zł, przy wkładzie własnym gminy 12 600,00 zł, wartość programu 63 000,00 zł.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi w siedzibie OPS lub telefonicznie pod nr 818215065.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.