INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuje, że wnioski na pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa edycja 2019-2020 będą przyjmowane w okresie od sierpnia do września 2019.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania INFORMACJA została wyłączona

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że od dnia 24 lipca 2019 roku do dnia 12 sierpnia 2019 roku przyjmowane są wnioski w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł III – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Szczegóły dotyczące Programu zawarte są na stronie internetowej www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – moduł III została wyłączona

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania została wyłączona

Trzecia transza pomocy żywnościowej

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Trzecia transza pomocy żywnościowej została wyłączona

Życzenia Wielkanocne

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne została wyłączona

UWAGA!

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie 2 pralki wirnikowe dla swoich podopiecznych. Jeżeli ktoś z mieszkańców miałby do nieodpłatnego przekazania bardzo prosimy o kontakt pod nr 81 821 50 65.

Kierownik OPS Angelika Marcinkowska

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania UWAGA! została wyłączona

Informacja

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Program Pomocy Dzieciom

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Program Pomocy Dzieciom została wyłączona

Zaproszenie na warsztaty kulinarno-ekonomiczne

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Zakrzówku  zaprasza  beneficjentów  korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020  na  działania towarzyszące, w ramach których odbędą się warsztaty kulinarno-ekonomiczne.

Warsztaty kulinarne odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24B w dniu 8 marca 2019 roku od godziny 10.00.

Celem prowadzonych warsztatów kulinarnych i ekonomicznych jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw i wykorzystania produktów spożywczych,
  • nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia   gospodarstwa   domowego   z  uwzględnieniem  wszystkich  finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym produktów żywnościowych,
  • zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej,
  • przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem ww. produktów,
  • prawidłowego gospodarowania budżetem domowym.
Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zaproszenie na warsztaty kulinarno-ekonomiczne została wyłączona