Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej

Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej

Mieszkańcy Gminy Zakrzówek!

Gmina Zakrzówek przystąpiła do sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej. Zawiadamiam  o rozpoczęciu przyjmowania wniosków na zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2000 zł/t  (koszt transportu płatny dodatkowo).

Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania upływa 30 listopada 2022 roku.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych ( tj. 1,5 t do końca 2022 i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.).

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informował telefonicznie każdego wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod        nr tel.: (81) 82-15-072 oraz (81) 82-15-065.

Wzór wniosku w załączniku:

Wniosek

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej została wyłączona

Zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku

Już w drugim tygodniu sierpnia rozpoczynamy zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku.
Zajęcia będą odbywały się w piątki w godz. 13:00-16:00. W trakcie spotkań w Sali Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek będziemy rozwijać zainteresowania i umiejętności dzieci poprzez grupowe zajęcia plastyczne, techniczne i sportowe. 
W ramach wspólnych zajęć odbywać się będą również różnego rodzaju warsztaty psychoedukacyjne. Dzieci objęte wsparciem Programu Umacniania Rodziny będą mogły również korzystać z posiłku, jak również brać udział w wycieczkach i wyjazdach o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym.
Program Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” to działania o charakterze profilaktycznym, które skierowane są do rodzin, które doświadczają różnego rodzaju trudności życiowych tj. problemy natury zdrowotnej, ekonomicznej czy kryzysy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach Programu oferujemy zajęcia świetlicowe, wsparcie psychologiczne, pomoc edukacyjną, wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo prawne, udział w wyjazdach i wycieczkach rodzinnych, jak również pomoc rzeczową.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Zajęcia świetlicowe dla podopiecznych Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Zakrzówku została wyłączona

Pomoc pracowników ZUS przy wypełnianiu wniosków

Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, że w dniu 17 marca w godzinach 9:00 – 13:00 pracownicy ZUS w Kraśniku będą udzielać pomocy przy składaniu wniosków na świadczenie wychowawcze (500+) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojej obecności pod numerem telefonu 81 821-50-72.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc pracowników ZUS przy wypełnianiu wniosków została wyłączona

Pomoc dla Ukrainy

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc dla Ukrainy została wyłączona

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny bierze udział w organizacji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku potrwa on od 21 do 27 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem została wyłączona

Akademia Rozwoju – Program dla kobiet

Informuję, że Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy
Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, którego celem jest wsparcie
kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i praktycznych umiejętności
cenionych na rynku pracy. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez
zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online.
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – program edukacyjny przewiduje naukę
obsługi wygodnych narzędzi internetowych, które są przydatne w rozwoju
zawodowym. Uczestniczki dowiedzą się między innymi, jak wykorzystywać narzędzia
online, tworzyć i zarządzać stronami www czy samodzielnie stworzyć chatbot i go
zaimplementować na stronie internetowej. Dodatkowo, uczestniczki poznają podstawy
prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i prawnej, a także
dowiedzą się jak korzystać z metody myślenia projektowego (design thinking) we
własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione
będą również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje
mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet w różnym wieku.
Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny
na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju. Dzięki rejestracji, każda
z uczestniczek otrzyma dostęp do zajęć i dodatkowych materiałów edukacyjnych.
Ponadto, osoby zarejestrowane w Programie zostaną zaproszone do udziału
w wydarzeniach społecznościowych – spotkaniach z mentorami, coachami – podczas
których otrzymają dodatkowe wsparcie motywacyjne i szansę na wzmocnienie swoich
relacji społecznych i biznesowych.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Akademia Rozwoju – Program dla kobiet została wyłączona

„Korpus Wsparcia Seniorów”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku planuje przystąpić do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie Modułu I. W związku z tym informujemy, że w celu rozeznania potrzeb osób w wieku  65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia mogą się do nas zgłaszać aby ustalić ich potrzeby m.in. w czynnościach życia codziennego.

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług w zakresie określonym w programie.

Zgłoszenia można kierować osobiście w siedzibie OPS Zakrzówek do pracownika socjalnego lub  telefonicznie  pod nr  81-8215065. Termin zgłoszeń upływa do środy 23.02.2022r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania „Korpus Wsparcia Seniorów” została wyłączona

Efekty realizacji programu POPŻ Podprogram 2020

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Efekty realizacji programu POPŻ Podprogram 2020 została wyłączona

Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku informuję, że trwa nabór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Skierowania są dostępne w OPS Zakrzówek, aby prawidłowo przeliczyć dochód rodziny/osoby należy przedstawić do wglądu pracownikowi socjalnemu następujące dokumenty:

– odcinek z renty/emerytury,

– zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie skierowania,

– dochód z gospodarstwa rolnego (ilość posiadanych ha przeliczeniowych),

– oświadczenie o dochodzie z pracy dorywczej,

– inne dochody.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31.10.2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 została wyłączona

Informacja

W dniu 23.06.2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku czynny do godziny 14.00.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona