Projekt “Aktywni na rynku pracy”

Fundacja “LIDERZY SUKCESU” wraz z Partnerami zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni na rynku pracy” realizowanym w okresie 01.01.2020r. – 29.02.2021r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 60 osób (33 kobiety i 27 mężczyzn).

Formalne kryteria rekrutacyjne:

 • Posiadanie statusu osoby wykluczonej (w tym dotkniętej ubóstwem) bądź zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby bezrobotnej/pozostającej bez zatrudnienia/biernej zawodowo,
 • Zamieszkanie na terenie jednej z gmin: Urzędów, Zakrzówek lub Gościeradów,
 • Korzystanie z Programu Pomoc Żywnościowa,
 • Zagrożenie wielokrotnym wykluczeniem – osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 • Posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym od lekarza orzecznika bądź osoby z niepełnosprawnością,
 • Płeć – Kobiety będą stanowiły 55% grupy docelowej.

Podstawowe dokumenty składane przez uczestnika:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Niezbędne oświadczenia
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o niepełnosprawności
 • Zaświadczenia z OPS
 • Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy.

Rodzaje udzielonego wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Doradztwo psychologiczne i coaching oraz warsztaty psychologiczne, gospodarowanie budżetem domowym i grupowe doradztwo zawodowe:
  • „Wizażysta”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Kucharz”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Logistyk/Spedytor”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Florysta”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Opiekun/ka osób starszych”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
  • „Opiekun/ka dziecięca”- 136h, dodatek szkoleniowy 8,46 zł/h obecności łącznie 1.150,56zł
 • Pośrednictwo pracy 4h/osobę.

Uczestnikom projektu oferujemy staże zawodowe płatne 1.800,00zł brutto m-c przez 6 m-cy z możliwością zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.